Deskundige oogmeting

Merkt u dat u minder goed ziet? Onze opticiens bezitten allemaal de juiste expertise om uw ogen grondig te controleren en analyseren. De techniek van onze apparatuur is altijd up to date. Tijdens de oogmeting bepalen wij uw gezichtsscherpte en de samenwerking van uw ogen. Ook onderzoeken wij uw ruimtelijk inzicht. Dit alles leidt tot een betrouwbaar voorschrift voor de sterkte van uw bril of contactlenzen.
Punten oogmeting

1. Anamnese:
Wij willen u leren kennen. Naast uw gegevens als uw geboortedatum, adres en woonplaats, is het voor uw unieke bril ook van belang om te weten wat voor werk of hobby’s u heeft. Ziektes of allergieën bij u of in de familie zijn erg belangrijk en ook of en welke medicijnen u gebruikt. Alles kan namelijk van invloed zijn op uw ogen en dus op de oogmeting.  

2. Klachten inventarisatie:
Is uw huidige bril nog fijn? Of ervaart u problemen met uw zicht? Het kan zijn dat u enorm vermoeid bent na een dag op het werk of dat u hoofdpijn heeft bij het autorijden. Uw bevindingen en klachten horen wij graag.

3. Objectieve refractie:
U neemt plaats achter de oogmeetcomputer, daar ziet u een testfiguur. U hoeft alleen te blijven kijken, het apparaat meet objectief een aantal waarden en verkrijgt daarmee een eerste gemiddelde van uw benodigde sterkte. Ook de sterkte van uw huidige bril wordt nagekeken.  

4. Oogdrukmeting:
Een oogdrukmeting wordt uitgevoerd met een pufje lucht in uw ogen. Wanneer de oogdruk in orde is, weten wij dat er geen oogaandoening is. Mocht het onderzoek uitwijzen dat uw oogdruk hoger of lager is dan normaal, dan zullen wij u adviseren een bezoek te brengen aan uw huisarts.

5. Bepaling gezichtsscherpte:
Aan de hand van letters, wordt uw precieze eigen gezichtsscherpte berekend en hoeveel u nog kunt zien, zonder aanpassing. Dit onderzoek wordt per oog afgenomen.

6. Subjectieve refractie:
U kijkt naar letters, plaatjes en kleuren. Wij houden u  steeds 2 soorten glas voor. U kiest welke van die twee voor u het beste zicht geeft. Er is geen goed of fout, u geeft aan wat voor u het fijnste kijkt! Net zo lang tot uw gezichtsscherpte optimaal is.

7. Binoculaire test:
Nu volgt een test waarbij u met allebei de ogen mag kijken. U krijgt een beeld met kleuren en geeft aan ons aan welke voor u het duidelijkst is. Tevens vragen wij u om even naar buiten te kijken met een glas voor uw ogen. We zijn benieuwd welke voor u het fijnst kijkt.

8. Bepalen van additie:
Het bepalen van de additie heeft te maken met de sterkte die u nodig heeft voor lezen en  wordt meestal gedaan bij mensen van 40+. Vaak gaan de ogen dan enkele afwijkingen vertonen op het gebied van de leessterkte. Mocht er bij u een leessterkte nodig zijn, dan komen wij daar later uitgebreid op terug met mogelijkheden voor zowel een bril als bij contactlenzen!

9. Bepaling pupildistantie:
Wij meten nauwkeurig de precieze afstand tussen uw pupillen. Dit gebeurt met een tablet of scherm en vaak ter controle nog met een PD-meter. Deze afstand is erg belangrijk voor het glas in uw nieuwe bril.

10. Bespreken uitkomst meting:
Na alle onderzoeken bespreken wij uitgebreid de uitkomst met u. Met ons advies en uw wensen, kunt u verder met de keuze van uw montuur en het soort glas. Zo komen we uiteindelijk tot uw eigen unieke bril of contactlenzen.